Social Media-Based Secondary Distribution of Human Immunodeficiency Virus/Syphilis Self-testing Among Chinese Men Who Have Sex with Men Article

International Collaboration

author list

 • Wu, Dan; Zhou, Yi; Yang, Nancy; Huang, Shanzi; He, Xi; Tucker, Joseph; Li, Xiaofeng; Smith, Kumi M.; Ritchwood, Tiarney; Jiang, Xiaohui; Liu, Xuan; Wang, Yehua; Huang, Wenting; Ong, Jason; Fu, Hongyun; Bao, Huanyu; Pan, Stephen; Dai, Wencan; Tang, Weiming

publication date

 • October 5, 2021

webpage

published in

category

keywords

 • HIV
 • MSM
 • men who have sex with men
 • secondary distribution
 • self-testing
 • social media

start page

 • E2251

end page

 • E2257

volume

 • 73

issue

 • 7