Coercion and HIV Self-Testing in Men Who Have Sex With Men Letter

International Collaboration

author list

 • Ong, Jason J.; Li, Haochu; Dan, Wu; Fu, Hongyun; Liu, Ewen; Ma, Wei; Kang, Dianmin; Liao, Meizhen; Marley, Gifty; Wei, Chongyi; Tang, Weiming; Pan, Stephen; Liu, Chuncheng; Desmond, Nicola; Yang, Bin; Yang, Ligang; Huang, Shujie; Tucker, Joseph D.

authors

 • Ong, Jason J.
 • Li, Haochu
 • Dan, Wu
 • Fu, Hongyun
 • Liu, Ewen
 • Ma, Wei
 • Kang, Dianmin
 • Liao, Meizhen
 • Marley, Gifty
 • Wei, Chongyi
 • Tang, Weiming
 • Pan, Stephen
 • Liu, Chuncheng
 • Desmond, Nicola
 • Yang, Bin
 • Yang, Ligang
 • Huang, Shujie
 • Tucker, Joseph D.

publication date

 • 2018

category

start page

 • e22

end page

 • e25

volume

 • 77

issue

 • 2