Reversing neural circuit and behavior deficit in mice exposed to maternal inflammation by Zika virus Article

International Collaboration

author list

  • Ma, Li; Wang, Jing; Ge, Jianlong; Wang, Yuan; Zhang, Wei; Du, Yuanning; Luo, Jun; Li, Yangping; Wang, Feng; Fan, Guoping; Chen, Rong; Yao, Bing; Zhao, Zhen; Guo, Ming-Lei; Kim, Woong-Ki; Chai, Yang; Chen, Jian-Fu

authors

publication date

  • July 7, 2021

webpage

published in

category

keywords

  • Zika virus
  • chemogenetics
  • mouse behaviors
  • neural circuit