Coercion and HIV Self-Testing in Men Who Have Sex With Men: Implementation Data From a Cross-Sectional Survey in China Letter

International Collaboration

author list

  • Ong, Jason J., Li, Haochu, Dan, Wu, Fu, Hongyun, Liu, Ewen, Ma, Wei, Kang, Dianmin, Liao, Meizhen, Marley, Gifty, Wei, Chongyi, Tang, Weiming, Pan, Stephen, Liu, Chuncheng, Desmond, Nicola, Yang, Bin, Yang, Ligang, Huang, Shujie, Tucker, Joseph D.

authors

publication date

  • February 1, 2018

webpage

category

start page

  • E22

end page

  • E25

volume

  • 77

issue

  • 2